Het weglaten van licht


Creëer beleving in een ruimte door licht weg te laten. Ruimtes opvullen met egaal licht is niet moeilijk; de kunst is om licht weg te durven laten. Door het weglaten van licht ontstaan diepte en contrast, en juist dit verschil maakt ruimtes boeiend. Licht brengt elementen naar voren; schaduw plaatst ze naar achteren. Kijk maar eens naar het verschil tussen onderstaande twee afbeeldingen:

Meer informatie over het toepassen van deze techniek?